האמת מאחורי השמות! מה זה CC, BB וDD קרם

טיפוח, איפור וטיפול בעור בתכשיר אחד!