מדיניות פרטיות

שמירה על פרטיות המשתמש ו/או הרוכש באתר הוא ערך עליון בקיסו. כדי לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש ו/או הרוכש, אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם מלא, תעודת זהות, כתובת דוא”ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לקיסו לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של המזמין על מנת להשלים את העסקה. קיסו מצהירה כי המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט חברת האשראי, על מנת להשלים את העסקה. במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר, אך לא לכל מטרה אחרת וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

קיסו נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה קיסו אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.