מדיניות החזרת מוצרים

אריקה יונגרייז בע”מ (“קיסו”) ח.פ. 514651645 מתחייבת למסחר הוגן ועמידה בתנאי כל דין.

כל רוכש באתר קיסו רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.

יובהר כי כל הוראת ביטול מטעם המזמין באתר, בין אם מדובר בביטול רכישה עקב פגם או אי-התאמה ובין אם לאו, תעשה בכתב במשלוח פניה כתובה לקיסו רח’ דיזנגוף 306 ת”א. לבירורים נוספים ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של קיסו בטלפון מס’ 03-5321541.

ביטול רכישה עקב פגם או או אי-התאמה

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר המוצר שונה מהמוצר שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב למוקד השירות ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול אלא אם כן המשלוח נשלח באמצעות דואר ישראל לפי בחירת לקוח בדף ההזמנה באתר. במקרה זה, החברה אינה אחראית על מוצר פגום.

ביטול שלא עקב פגם או אי-התאמה

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי-התאמה כאמור לעיל, תחזיר אריקה יונגרייז בע”מ ח.פ. 514651645 ,  בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה בכתב על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם בניכוי דמי המשלוח, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה תשלום ממבצע הפעולה סכום כלשהו למעט דמי המשלוח כמפורט לעיל, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

הלקוח מחויב להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש ועם התווית עליו כפי שהתקבל לקיסו או למען אחר שיימסר לו, עד 14 ימים בלבד, הכל לפי שיקול דעתה של קיסו. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה שהמזמין פתח את אריזתו המקורית של המוצר ו/או עשה בו שימוש. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). קיסו היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה. קיסו אינה אחראית על תשלום המשלוח בעת החזרת המוצר.

להלן 2 אפשרויות להחזר כספי בהתאם לבחירת הלקוח:

קבלת שובר קנייה לאתר בגובה 100% מהמחיר ששולם עבור המוצר, דהיינו החזר מלא.

לבין

החזר כספי לאמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור המוצר שהחזיר (למשל החזר כספי לכרטיס האשראי), בניכוי 5% (ולא יותר מ-100 ₪) מהמחיר ששולם עבור המוצר.

זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי/ PayPal. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

לפני ביצוע ההחזרה חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה לידי החברה. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שהחברה לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.